Úradná správa ŠTK č. 10

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č 10. 16.09. 2022        

Dôrazné upozornenie: V kategórii U 13 a U 11 družstvá ktoré nemajú trénera z licenciou uvedú meno trénera v zápise o stretnutí v sekcii Poznámka. V prípade že je to družstvo hostí uvedie meno osobe ktorá má právo vytvoriť zápis o stretnutí ( domáce družstvo ). Táto osoba je povinná toto meno uviesť v zápise o stretnutí. V opačnom prípade budú ( domáce aj hosťujúce družstvo )  odstúpené na DK. Ak hosťujúce družstvo nenadiktuje meno napriek upozorneniu do poznámky uvedie že  „napriek upozorneniu neuviedli meno trénera “. Táto výnimka platí na jesennú časť súťaže. Vedúceho mužstva je povinné uviesť v patričnej kolónke.

dôrazné upozorňuje všetky FO na dodržanie počtu US na jednotlivých stretnutiach, dospelí 10 usporiadateľov, mládež 5 usporiadateľov. V prípade keď klub má nariadené o zvýšenie počtu  US je povinný tento počet zvýšenia dodržať.   

dôrazné upozorňuje členov realizačného tímu (tréner, asistenti trénera, lekár, masér, vedúci družstva) na označenie visačkami

– sekretariát ObFZ dôrazne upozorňuje R aby zúčtovanie posielali e-mailom ako prílohu. V opačnom prípade nebude akceptované zúčtovanie.

– nariaďuje odohrať stretnutie 7. kolo U 11 FC Slovan Galanta  – OFC Košúty  dňa 13. 09. 2022 o 17:30 ( utorok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo U 15 OFK Pusté Úľany – FC Jelka  dňa 14. 09. 2022 o 17:30 ( streda ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo U 15 FK Veľká Mača   –  TJ Družstevník Dolné Saliby  dňa 17. 09. 2022 o 15:30 ( sobota kolízia stretnutí ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo U 13  ŠK Váhovce  –  OFK Mostová    dňa 18. 09. 2022 o 11:00 ( nedeľa ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo U 15  OFK Matúškovo  TJ Družstevník Malá Mača   dňa 18. 09. 2022 o 13:30 ( nedeľa ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 5. kolo U 13  OFK Pusté Úľany – OFC Košúty dňa 16. 09. 2022 o 17:00 ( piatok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 6. kolo U 15  FC Jelka – ŠK Váhovce dňa 25. 09. 2022 o 11:30 ( nedeľa ).

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € FC Slovan Galanta  podľa RS čl. IX bod 1/b ( U 11 7. kolo neuvedenie výsledku konfrontácie )

– nariaďuje odohrať stretnutie 8. kolo VII. Liga TJ Čierna Voda  –  TJ Družstevník Pusté Sady dňa 24. 09. 2022 o 15:30 ( sobota ).

  Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články