Uradna sprava DK c.9

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 05.09.2022

U-83 Alexander Horváth (1292140) OFC Košúty, VII.ligadospelí 1ss N (37/3)

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 12.09.2022

U-84 Lukáš Manek (1318826) OFK Pusté Úľany, VII.ligadospelí  1ss N (37/3)

U-85 Dávid Peško (1297880) OFK Pusté Úľany, VII.ligadospelí 4 týždne N (48/1c, 2b)

Pokuty na návrh ŠTK

U-94 FC Slovan Galanta  ( U 11 7. kolo neuvedenie výsledku konfrontácie )

DO: pokuta  10€ podľa RS čl. IX bod 1/b

Disciplinárne opatrenia

U-86 TJ Čierna Voda – zo stretnutia 5.kola MO dospelí TJ Čierna Voda – TJ Družstevník Dolné Saliby

DO: pokuta 300€ pre ObFZ Galanta (neúplný videozáznam – chýba odchod hráčov po stretnutí) – RS čl. IV/3, IX/1a –

U-87 Malá Mača – neposlanie adresára klubu ani na vyzvanie (U-35, U-44, U-60, U-78)

DO: pokuta 20€ pre ObFZ Galanta

U-88 Richard Herák (1180834)– rozhodca /zo stretnutia 5.kola MO dospelí Pusté Sady – Košúty/

DO: zákaz výkonu funkcie rozhodcu na 2 mesiace N od 12.9.2022 do 11.11.2022 (DP 63/1b, 2b)

Oznamy

U–89 FC Tomášikovo – neplatič bezhotovostného styku zaplatili (U-34, U-42, U-59, U-77)

U-90 Adresár klubu poslali: Šoporňa, Vinohrady n/V

U-91 Zberná faktúra neplatiči: Horné Saliby, Matúškovo, Pata, Šintava, Abrahám (termín bol do 14.9.2022) – v prípade neuhradenia do 20.9.2022 do 12:00 bude za každý týždeň omeškania pokuta 50€

U-92 Tomáš Králik (1169080) TJ Čierna Voda – DK uvoľňuje činnosť od 12.9.2022

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 12.09.2022 do 11.03.2023

U-93 Nikolas Nedeczki (1252050) FK Veľká Mača 1ss P (U-66)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočni 21.09.2022

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články