Úradná správa č. 5

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 5.  8.8. 2019.

– nariaďuje odohrať stretnutie Sládkovičovo – Veľká Mača 1.kolo žiaci U15 dňa 10.9. ( utorok ) o 16:00

– nariaďuje pre FO Vlčany odohrať všetky domáce stretnutia mladší žiaci U13 nedeľa o 10:00 okrem 2.kolo Vlčany – Trstice 29.8. ( štvrtok ) o 15:30

– nariaďuje pre FO Vlčany odohrať  stretnutia prípravka U11 v nedeľu o 11:00 okrem :

4.kolo Vlčany – Veľké Úľany dňa  7.9. o 11:00 ( sobota )

10.kolo Vlčany – Sládkovičovo dňa 5.10. o 11:00 (sobota )

12.kolo Vlčany – Veľká Mača dňa 19.10.o 11:00 ( sobota )

– Rozpis súťaží si môžu FO vyzdvihnúť na sekretariáte OBFZ.

– oznamuje, že v zmysle nového znenia PF 2019-20 od 1.7.2019 v súťažiach môžu byť potrestaní disciplinárnou sankciou (to znamená: verbálne napomenutí, alebo potrestaní udelením ŽK alebo ČK podľa závažnosti priestupku a zoznamu priestupkov uvedených v Pravidlách futbalu) aj členovia realizačných tímov. Za člena realizačného tímu sa považuje osoba, ktorá je uvedená v zápise o stretnutí ako člen realizačného tímu sediaci na lavičke náhradníkov. Z tohto dôvodu ŠTK nariaďuje, aby členovia realizačných tímov boli riadne označení visačkami. Visačky si môžu kluby vyzdvihnúť na ObFZ Galanta.  

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články