Uradna sprava DK c.2

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 05.08.2019

U- 3 Tibor Bedecs (1248490) FC Tomášikovo MO dospelí 2ss N (46/1b,2)

U- 4 Zsolt Deák (1231190) TJ Čierna Voda MO dospelí 4ss N (49/1a, 2a)

 

OZNAMY

U-5 OFK Matúškovo –  DK na základe podnetu od klubu FK Betonáris Šaľa žiada klub o stanovisko k úhrade výšky odstupného (doplatok) alebo doklad o úhrade doplatku za hráča P.Daniša (1284105) (500 €) podľa čl. 37/1 RaPP do 13.08.2019

 

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 07.08.2019 do 06.11.2019

U-6 Ľuboš Magula Molnár (1129264) TJ Poľnohospodár Šalgočka 2ss P (U-220)

 

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZ Galanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

 

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA a klubom hrajúcich dorasteneckú súťaž MO, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra. http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 14.08.2019

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články