Úradna správa č. 44

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 44.  20.6. 2018.

Súťažný ročník 2018/2019 je zahájený termínom dňa odovzdania tlačiva „Prihláška do súťaží“  to znamená 24.06.2018. o 24:00 hod. . Keď sa po tomto termíne odhlási družstvo  bude sa postupovať podľa RS čl. IV 1/f.

 – eviduje odpočet 6 bodov z konečnej tabuľky v SR 2017/2018 FO Šintava.

 – odstupuje na DK FO Sládkovičovo  s návrhom pokuty 250 € podľa RS čl. IX 1/b, čl. IV 1/b.

 – berie na vedomie  dôvod oneskoreného príchodu na MZ FO V. Grob.

– aktív ŠTK sa bude konať 07.07. 2018 o 09:00 hod. ( sobota ) v zasadačke MsÚ v Galante, účasť je povinná.

 Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články