Uradna sprava DK c.33

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 18.06.2018

U-309 Jakub Hitka (1321814) Abrahám-Hoste, MO dospelí 4ss N 48/1b, 2a

U-310 Michal Okruhlica  (1150907) FK Veča, II.trieda GA-ŠA dospelí 5 týždňov (48/1c,2b)

U-311 Michal Bachratý (1167512) FK Veča, II.trieda GA-ŠA dospelí 1.s.s  (37/3)

U-312 Peter Huszár (1169268) Veľké Úľany, II.trieda GA-ŠA dospelí 1 s.s. (37/3)

U-313 Tibor Csimma (1240870) FK Betonáris Šaľa, II.trieda GA-ŠA dospelí 2.s.s. (46/1a, 2)

 

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 11.06.2018

U-314 Miloš Vrtík (1150254) Šintava, MO dospelí 4ss N 48/1b, 2a

U-315 Lukáš Poništ (1208327) Šintava, MO dospelí 4ss N 48/1b, 2a

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 18.06.2018

U-316 Zoltán Köböl (1249547) Veľká Mača

U-317 Adám Kamenár (1243236) Vozokany

U-318 Marián Mondočko (1223897) Diakovce

U-319 Marek Mondočko (1251554) Diakovce

U-320 Martin Chrenko (1219452) FK Betonáris Šaľa

U-321 Kristián Györi (1259809) Kráľov Brod

 

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 9 x ŽK (37/5b):

Od 18.06.2018

U-322 Ondrej Hanko (1249159) FK Veča

U-323 Tomáš Rigo (1211839) Jánovce

 

Disciplinárne opatrenia

U-324 FK Šintava – dokázaná inzultácia počas stretnutia MO dospelí 29.kolo OFC Košúty – FK Šintava

DO: pokuta 400 € podľa RS čl. IX/1a

RP: 150 € podľa RS čl. IX/1a

Tomáš Molnár (1116375) 49/1e, 2e – zákaz výkonu funkcie, zákaz športu, zákaz športovej činnosti, zákaz styku s delegovanými osobami na 5 mesiacov N od 11.06.2018 do 10.11.2018

Jozef Javor (1152878) 49/1e, 2e – zákaz výkonu funkcie, zákaz športu, zákaz športovej činnosti, zákaz styku s delegovanými osobami na 6mesiacov od 11.06.2018 do 10.12.2018

Peter Javor (1119859) 48/1c, 2b – zákaz výkonu funkcie, zákaz športu, zákaz športovej činnosti, zákaz styku s delegovanými osobami na 4mesiace od 11.06.2018 do 10.10.2018

Martin Földeši (1116960) 48/1c, 2b – zákaz výkonu funkcie, zákaz športu, zákaz športovej činnosti, zákaz styku s delegovanými osobami na 3mesiace od 11.06.2018 do 10.09.2018

VM Karol Schmidt (1149081) 48/1c, 2b – zákaz výkonu funkcie, zákaz športu, zákaz športovej činnosti, zákaz styku s delegovanými osobami na 4mesiace od 20.06.2018 do 19.10.2018. Na základe správy delegáta a vlastnych zistení, vzhliadnutie videozáznamu..

DK nariaďuje uhradiť domácemu klubu a rozhodcovi vzniknutú škodu po predložení pokladničného bloku (alebo faktúry).

Odobratie 6 bodov z konečnej tabuľky SR 2017/2018

DK odstupuje stretnutie na ŠTK. (DP 49/1e, 2e, 4, 5. DP 19/1, 2. DP 32/1,2)

 

U-325 OFC Košúty- nedostatočná usporiadateľská služba počas stretnutia OFC Košúty – FK Šintava

DO: pokarhanie za usporiadateľskú službu

 

OZNAMY

U-326 Neplatiči zbernej faktúry: Pusté Sady, Pusté Úľany

DO: DK uvoľňuje činnosť od 18.06.2018 až do uhradenia

 

U-327 DK odstupuje na KR Tamása Meszárosa za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí komisie dňa 20.06.2018

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 27.06.2018

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články