Úradna správa č. 4

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 4.  9.8. 2018.

– nariaďuje odohrať stretnutia 2.kolo MO Dospelí a MO dospelí II. tr. GA – ŠA vyžrebované na 11.8. a 12.8. zo začiatkom o 17:00 sa odohrajú 11 – 12.8 o 17:30. Stretnutia určené na 10:30 sa odohrajú v pôvodnom čase .

– dôrazne upozorňuje všetky FO aby používali nové tlačivo „ Zúčtovanie delegovaných osôb“ v opačnom prípade bude FO odstúpený na DK podľa RS čl. IX 1c .

– neschvaľuje žiadosť  FO Betonáris „B“  MO dospelí II. tr. GA  –  ŠA  3.kolo Tešedíkovo  – Betonáris „B“  odohrá  v pôvodnom poradí a termíne ( chýba súhlas súpera ).

– schvaľuje dohodu FO Jelka a FO D. Saliby  MO žiaci 2. kolo D. Saliby – Jelka stretnutie sa odohrá dňa 26.8.2018 o 10:30  V opačnom poradí ( ihrisko D. Saliby ).

– schvaľuje žiadosť FO D. Saliby  MO dospelí II. tr. GA – ŠA 4. kolo D. Saliby – Selice stretnutie sa odohrá dňa 25.8.2018 o 17:00  ( sobota ).

Proti rozhodnutiam ŠTK uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články