Úradná správa R a DS č.4

  • KR a D berie na vedomie vetovanie rozhodcov od FK Slavoj Sládkovičovo
  • KR a D oznamuje všetkým R a DS že nový Rozpis súťaže si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte ObFZ GA
  • Ospravedlnení R na sobotu 11.8.2018: Salát, Mrllák, Kubík, Flaskár a na nedeľu 12.8.2018: Flaskár, Kubík

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články