Úradná správa č. 38

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 38.  20.6. 2019.

ŠTK eviduje odpočet 3 bodov z konečnej tabuľky MO žiaci klubu OFK Matúškovo

– kontumuje stretnutie 30.kola MO dospelí  II. tr. GA – ŠA  Jánovce – Diakovce podľa  SP čl. 82  1/b a čl. 11 / 2  ( nevycestovanie na stretnutie ) zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FO Jánovce .

– odstupuje na DK  Diakovce podľa RS čl. IX 1/d s návrhom pokuty 100 € pre ObFZ Galanta ( nevycestovanie na stretnutie) 30.kolo MO dospelí II. tr. GA – ŠA  Jánovce Diakovce

ŠTK oznamuje , že aktív ŠTK na SR 2019/2020 sa bude konať 6. 7. 2019 v budove MsÚ Galanta od 9:00 hod. ( sobota ).

ŠTK dáva na vedomie, že Prihlášky do súťaží na ročník 2019/2020 je nutné odovzdať na sekretariát ObFZ Galanta alebo e-mailom na stkobfzgalanta@centrum.sk do 28.6.2019. Tlačivo sa nachádza na web stránke v sekcii Tlačivá dokumenty.

 ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články