Uradna sprava DK c.33

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 17.06.2019

U-230 Andrej Baša (1231633) OFK Pusté Úľany MO dospelí 4ss N (48/1b, 2)

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 17.06.2019

U-231 Pavol Kováč (1156464) OFC Košúty

OZNAMY

U-232 OFK Matúškovo – DK berie na vedomie vaše odvolanie voči U-227. DK trvá na svojom rozhodnutí a prípad odstupuje na odvolaciu komisiu.

U-233 Neplatič zbernej faktúry 5/2019 ŠK Váhovce

DO: DK uvoľňuje činnosť od 17.06.2019 (U-226)

DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý v poslednom kole súťažného ročníka 2018/2019 bol napomínaný 5 x ŽK, 9 x ŽK, 12 x ŽK a 15 x ŽK, môže podľa čl. 37/6 DK do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomínania v úradnej správe písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v novom súťažnom ročníku 2019/2020. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí, DO – pozastavenie výkonu športovej činnosti sa ruší a hráč môže v 1. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť s názvom „ŽIADOSŤ O URČENIE POKUTY ZA POZASTAVENIE VÝKONU ŠPORTOVEJ ČINNOSTI“ a doručiť do 26.07.2019  formou podania na komisiu v ISSF systéme (DK ObFZ Galanta). Stanovené finančné pokuty sú nasledovné: • Dospelí: 50 €

Disciplinárne sankcie

U-234 Betonáris Šaľa – neplatič bezhotovostného styku

DO: pokuta 50 € pre ObFZ Galanta podľa RS čl IX 1/c (U-208)

V prípade neuhradenia hrozí každý týždeň ďalšia pokuta

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 24.07.2019

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články