Úradná správa č. 37

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 37.  13.6. 2019.

 – nariaďuje odohrať stretnutia  MO dospelí II. tr. GA – ŠA 25.kolo Kráľová nad Váhom – Betonáris  sa odohrá 14.6.2019 o 18:00 ( piatok ).

– berie na vedomie oznámenie FO Diakovce o nevycestovaní na stretnutie MO dospelí II. trieda GA – ŠA 30. kolo Jánovce – Diakovce

ŠTK oznamuje , že aktív ŠTK na SR 2019/2020 sa bude konať 6. 7. 2019 v budove MsÚ Galanta od 9:00 hod. ( sobota ).

 ŠTK dáva na vedomie , že do 14. 6. 2019 môžu FO podať návrhy na zmeny, doplnenie do Rozpisu súťaží. Návrhy sa môžu podať písomne na stkobfzgalanta@centrum.sk  

 ŠTK dáva na vedomie, že Prihlášky do súťaží na ročník 2019/2020 je nutné odovzdať na sekretariát ObFZ Galanta alebo e-mailom na stkobfzgalanta@centrum.sk do 28.6.2019. Tlačivo sa nachádza na web stránke v sekcii Tlačivá dokumenty.

 ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články