Úradná správa R DS č.35

  • KR a D predvoláva na svoje zasadnutie E.Sárköziho na 20.06.2019 o 16:00
  • Ospravedlnení R na sobotu 15.06.2019: Pe.Jeremias, Forró, Flaska, Flaskár, Szüllő, Salát, Kubík, Takáč, Mrllák, P.Hodúr, A.Hodúr, Kubovič na nedeľu 16.06.2019: Forró, Flaska, Kubovič, P.Hodúr, A.Hodúr, Oravec
  • KR a D oznamuje rozhodcom, že fyzické previerky sa uskutočnia 21.06.2019 (piatok) v Galante na ZŠ SNP o 18:30. Rozhodca si prinesie potvrdenie o lekárskej prehliadke, že je po zdravotnej stránke spôsobilý vykonať fyzické previerky a vykonávať funkciu rozhodcu. Bez potvrdenia nie je možné previerky vykonať.

 

 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články