Úradná správa č. 35

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 35.  30.5. 2019.

– schvaľuje dohodu FO Jelka a FO Veľké Úľany MO žiaci 21.kolo Jelka – Veľké Úľany  stretnutie sa odohrá 4.6.2019 o 17:30 utorok.

– schvaľuje dohodu FO Horné Saliby a FO Sereď MO  3.kolo prípravka nadstavbová časť  Horné Saliby  – Sereď  stretnutie sa odohrá 11.6.2019 o 17:30 utorok.

– schvaľuje žiadosť FO Tomášikovo MO dorast 20.kolo Tomášikovo – Pusté Úľany  stretnutie sa odohrá 1.6.2019 o 13:30 sobota.

– schvaľuje dohodu FO Pusté Sady a FO Dolná Streda MO dorast 20.kolo Pusté Sady – Dolná Streda  stretnutie sa odohrá 1.6.2019 o 16:00 sobota

– schvaľuje dohodu FO Tešedíkovo a FO Dolné Saliby „B“  MO dospelí II. tr. GA – ŠA 30.kolo Tešedíkovo –  Dolné Saliby „B“   stretnutie sa odohrá 15.6.2019 o 17:00 sobota

– schvaľuje dohodu FO Jelka a FO Dolná Streda MO mladší žiaci 21.kolo Jelka – Dolná Streda  stretnutie sa odohrá 31.5.2019 o 17:00 piatok

– kontumuje stretnutie 27.kola MO dospelí  II. tr. GA – ŠA  Selice – Galanta – Hody podľa  SP čl. 82  1/b a čl. 11 / 2  ( Nevycestovanie na stretnutie ) zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FO Selice.

– kontumuje stretnutie 26.kola MO dospelí  II. tr. GA – ŠA  Trnovec nad Váhom – Kráľov Brod podľa  SP čl. 82  1/d a čl. 11 / 2  ( spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia  ) zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FO Trnovec nad Váhom.

– odstupuje na DK TJ Galanta – Mestská časť Hody podľa RS čl. IX 1/d s návrhom pokuty 100 € pre ObFZ Galanta ( nevycestovanie na stretnutie) 27.kolo MO dospelí II. tr. GA – ŠA Selice – TJ Galanta – Mestská časť Hody zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FO Selice.

– berie na vedomie oznámenie Dolné Saliby „B“ o nevycestovaní na stretnutie 28.kolo MO dospelí II. tr. GA – ŠA Trnovec nad Váhom – Dolné Saliby „B“.

– ŠTK dáva na vedomie , že do 14. 6. 2019 môžu FO podať návrhy na zmeny, doplnenie do Rozpisu súťaží. Návrhy sa môžu podať písomne na stkobfzgalanta@centrum.sk  

ŠTK dáva na vedomie, že Prihlášky do súťaží na ročník 2019/2020 je nutné odovzdať na sekretariát ObFZ Galanta alebo e-mailom na stkobfzgalanta@centrum.sk do 28.6.2019. Tlačivo sa nachádza na web stránke v sekcii Tlačivá dokumenty.

 ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články