Úradná správa R a DS č.33

  1. KR a D žiada FK Č.Brod o zaslanie videozáznamu zo stretnutia M.O.dosp.Č.Brod – V.Mača na sekretariát ObFZ Galanta do 05.06.2019 do 12:00
  2. KR a D oznamuje rozhodcom, že fyzické previerky sa uskutočnia 21.06.2019 (piatok) v Galante na ZŠ SNP o 18:30. Rozhodca si prinesie potvrdenie o lekárskej prehliadke, že je po zdravotnej stránke spôsobilý vykonať fyzické previerky a vykonávať funkciu rozhodcu. Bez potvrdenia nie je možné previerky vykonať.
  3. Ospravedlnení R na sobotu 01.06.2019: Kubovič, Flaska, Forró, Oravec, Mrllák, Takáč, Jeriga Takáč na nedeľu 02.06.2019: Forró, Flaska, Kubovič, Hováth

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články