Úradná správa č. 15

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.15. 21.10.2021

ŠTK upozorňuje FO, na nový manuál a usmernenie tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatreni súvisiace so šírením ochorenia COVID – 19 vypracovaný TÚ SFZ v spolupráci s ORS SFZ. Každý klub Manuál obdržal mailom.

– dôrazne upozorňuje na povinnosť FO, na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na lavičke náhradníkov. V opačnom prípade bude FO odstúpený na DK

– nariaďuje odohrať stretnutie Veľké Úľany – Čierny Brod 13.kolo VI. liga dospelí dňa 31.10. ( ndeľa ) o 14:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Dolné Saliby – Matúškovo 13.kolo VI. liga dospelí dňa 30.10. ( sobota ) o 14:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Pusté Úľany – Mostová 9.kolo prípravka U 11 dňa 23.10. ( sobota ) o 11:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Tomášikovo – Sládkovičovo 12.kolo VI. liga dospelí dňa 24.10. ( nedeľa ) o 13:30

– zamieta dohodu klubov Jelka – Trstice 9.kolo  prípravka U 11  ( stretnutie sa musí odohrať do 14 dní od pôvodného termínu pokiaľ sa nedohodnete bude obojstranná kontumácia, dohodu podať do 22.10. do 12:00 )

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články