Uradna sprava DK c.11

Disciplinárne opatrenie

U-49 Peter Huszár (1169268) Veľké Úľany MO dospelí

DO: DK zastavuje šport a športovú činnosť + zákaz styku s delegovanými osobami od 18.10.2021 až do vyriešenia prípadu

U-50 Marián Bugár (1156112) FC Tomášikovo MO dospelí. 2mesiace N od 18.10.2021 (s prerušením počas zimnej prestávky) – presné dátumy budú uvedené na začiatku jarnej časti súťaže (49/1d, 2d + podľa vlastných zistení) 

OZNAMY

U-51 Neplatiči zbernej faktúry– zaplatili: Abrahám, Matúškovo, Veľké Úľany, Jánovce, Čierna Voda (U-48)

U-52 ŠK Veľké Úľany – DK žiada videozáznam zo stretnutia 11.kola MO dospelí ŠK Veľké Úľany – OFK Matúškovo. Videozáznam treba doručiť na sekretariát ObFZ Galanta do 26.10.2021 do 12:00

U-53 Neplatiči bezhotovostného styku: Dolná Streda, Horné Saliby, Šoporňa, Košúty, Jánovce, Vozokany, Tomášikovo, Šintava, Malá Mača

DO: v prípade neuhradenia do 26.10.2021 do 12:00 hrozí pokuta 50 € za každý týždeň omeškania

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.https://obfz.sk/kategoria/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje 27..10.2021

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články