Úradná správa č. 1

Úradná správa  ObFZ   Galanta  – ŠTK č. 1.  11.7. 2019.

– schvaľuje žiadosť FO Sládkovičovo VI. Liga dospelí všetky domáce stretnutia odohrá v sobotu UHČ dospelí

– schvaľuje žiadosť FO Trstice prípravka  U 11 všetky domáce stretnutia odohrá v sobotu o 10:00 hod..

– schvaľuje žiadosť FO Selice VII Liga dospelí GA – ŠA. všetky domáce stretnutia odohrá v sobotu UHČ dospelí

– schvaľuje žiadosť FO Kráľová nad Váhom VII Liga dospelí GA – ŠA. všetky domáce stretnutia odohrá v sobotu UHČ dospelí

– požiadavky na výnimku hracieho dňa a UHČ ktoré budú podané do 17.7. 2019 budú prerokované bez rokovacieho poplatku. Po uvedenom termíne bude účtovaný rokovací poplatok.

ŠTK Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.   

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články