Úradná správa R a DS č.12

  • R majú povinnosť uviesť v poznámke rozhodcu v zápise o stretnutí, či realizačný tím bol resp. nebol označení predpísanými visačkami.
  • V prípade, že príde počas MZ k udeleniu OT pre realizačný tím, R uvádza túto skutočnosť v poznámke rozhodcu. Pri udelení OT ČK rozhodca (DZ) vypíše aj tlačivo na mimoriadnu udalosť.
  • Do poznámky rozhodcu je tiež nevyhnutné uvádzať člena realizačného tímu, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí.
  • Rozhodcovia sú povinní skontrolovať pred stretnutím čísla hráčov, aby na stretnutie nastúpili hráči so správnymi číslami podľa Zápisu o stretnutí
  • Ospravedlnení R na sobotu 12.10.2019: Kubík, Forró, Kubovič, Jeremias, Oravec na nedeľu 13.10.2019 Forró, Královič, Kubovič, Oravec

 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články