Uradna sprava DK c.11

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 07.10.2019:

U-80 Peter Oravec (1170072) TJ Vozokany, MO dospelí 2ss N (46/1b, 2)

U-81 Štefan Tonté (1283918) OFK Matúškovo, MO dospelí 1ss N (37/3)

U-82 Jozef Navrátil (1249550) FK Veľká Mača, MO dospelí 1ss N (37/3)

U-83 Imrich Modrócky (1350408) TJ Čierna Voda, VI.liga – DoubleStar Bet D – U19 – sk.B – ObFZ NR. DK zastavuje činnosť na 2mesiace N od 30.09.2019 do 29.11.2019. DK zároveň ruší U-74.

Pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 s.s. N za 5 x ŽK (37/5a):

Od 07.10.2019

U-84 Kristián Lukovics (1133362) TJ Čierny Brod, MO dospelí

U-85 Szabolcs Kádár (1333168) TJ Čierna Voda, dorast

Disciplinárne sankcie na nárvh ŠTK

U- 86  Pata neuvedenie výsledku konfrontácie v zápise o stretnutí v kategórii prípravka U11 (10.kolo)

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U-87  Vlčany neuvedenie výsledku konfrontácie v zápise o stretnutí v kategórii prípravka U11 (10.kolo)

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

U-88  Tešedíkovo neuvedenie výsledku konfrontácie, neskoré vytvorenie zápisu o stretnutí v kategórii mladší žiaci U13 (8.kolo)

DO: 10 € pre ObFZ Galanta (návrh ŠTK)

OZNAMY

U-89 FK DYNAMO Trnovec nad Váhom – DK berie na vedomie lekársku správu od hráča F.Alakszu (1344727) /zranenie hráča/ zo stretnutia TJ Čierna Voda – FK DYNAMO Trnovec nad Váhom (U-79)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZ Galanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra.http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4)

od 09.10.2019 do 31.12.2019

U-90 Jiří Péter (1280337) FK Močenok, 1ss P (U-73)

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 16.10.2019

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galantauverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články