Úradná správa KR a DS č. 4

  • R majú povinnosť uviesť v poznámke rozhodcu v zápise o stretnutí, či realizačný tím bol resp. nebol označení predpísanými visačkami.
  • V prípade, že príde počas MZ k udeleniu OT pre realizačný tím, R uvádza túto skutočnosť v poznámke rozhodcu. Pri udelení ČK rozhodca (DZ) vypíše aj tlačivo na mimoriadnu udalosť.
  • Do poznámky rozhodcu je tiež nevyhnutné uvádzať člena realizačného tímu, ktorý nie je uvedený v zápise o stretnutí.
  • Rozhodcovia sú povinní skontrolovať pred stretnutím čísla hráčov, aby na stretnutie nastúpili hráči so správnymi číslami podľa Zápisu o stretnutí
  • KR a D berie na vedomie podanie na komisiu od ŠK Dolná Streda
  • KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia VI.ligy dosp. V.Mača – Dol.Streda: a.) rozhodca správne udelil ČK hráčovi hostí, b.) AR správne neposúdil hráča domácich ako hráča mimo hry
  • Ospravedlnení R na sobotu 17.08.2019: Flaskár, Kubík, Forró, Takáč, Lelovics, Sarközi, Oravec, Salát na nedeľu 18.08.2019 Flaskár, Sarközi, Oravec, Lelovics

 

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články