Uradna sprava DK c.3

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 12.08.2019

U- 7 Pavol Polaček (1319054) ŠK Dolná Streda MO dospelí 2ss N (46/1b,2)

 

Disciplinárne sankcie

U-8 ŠK Veľké Úľany – na základe správy DZ zo stretnutia 1.kola MO dospelí ŠK Veľké Úľany – OFK Mostová 

DO: DK udeľuje pokarhanie za usporiadateľskú službu 

 

OZNAMY

U-9 Neplatič zbernej faktúry –  ŠK Veľký Grob

DO: DK zastavuje činnosť od 19.08.2019 až do uhradenia

 

U-10 OFK Matúškovo – DK berie na vedomie vyjadrenie k U-5 (doplatok za transfer hráča P.Daniša /1284105/ pre FK Betonáris Šaľa)

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

od 14.08.2019 do 13.11.2019

U-11 Tibor Bedecs (1248490) FC Tomášikovo 1ss P (U-3)

 

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZ Galanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

 

DK oznamuje klubom II.triedy GA-ŠA, že úradné správy budú zverejňované na stránke ObFZ Nitra. http://www.obfz.sk/category/obfz-nitra/uradne-spravy/dk/

 

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutočňuje dňa 21.08.2019

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

 

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články