Úradná správa KR a DS č. 10

  • zmeny v delegovaní R a DS budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R a DS telefonicky.
  • ospravedlnení R na sobotu 07.10.2017: Tóth, Kubík, Szmatana, Tonkó, Takáč, Grédi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       na nedeľu 08.10.2017: Tóth, Szmatana, Tonkó, Takáč, Grédi, Mrllák

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články