Úradná správa DK č. 11

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 09.10.2017

U-53 Pavol Mucha (1156541) Vinohrady n/V, MO dospelí 2ss N (46/1a, 2)

U-54 Jozef Kovács (1113244) Veľký Grob, II.trieda GA-ŠA 1ss N (37/3)

U-55 Tamás Takács (1258438) Dlhá n/V, II.trieda GA-ŠA – 6 týždňov (49/1b,2b) + 1 týždeň (hráč bol v podmienke)

U-56 Tomáš Králik (1169080) Čierna Voda, MO dospelí, DK na základe nových zistení (lekárska správa, vzhliadnutie videozáznamu, vyjadrenie delegovaných osôb) ruší U-31, zo stretnutia MO dospelí 6.kolo Sládkovičovo – Čierna Voda, 3mesiace N (45/1, 2b) od 18.9.2017 do 17.12.2017 bez možnosti odpustenia zvyšku trestu

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) –

od 11.10.2017 do 10.04.2018

U-57 Ľubomír Noga (1243552) Sládkovičovo (U-39) 2týždne P

U-58 Matej Váry (1251826) Tomášikovo (U-38) 2týždne P

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) –

od 04.10.2017 do 30.11.2017

U-59 Tamás Takács (1258438) Dlhá n/V, II.trieda GA-ŠA 1týždeň P

 

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4)

od 11.10.2017 do 30.11.2017

U-62  Marián Száz (1281602) Diakovce, II.trieda GA-ŠA – 2 týždne P (U-33)

U-63  Milan Braun (1137814) Veča, II.trieda GA-ŠA – 2 týždne P (U-34)

 

Oznamy

U-60 DK vyzýva FC Pata aby predložili úhradu Vozokanom za nevycestovanie na stretnutie 7.kola MO žiaci Vozokany – Pata, v opačnom prípade sa vystavujú disciplinárnemu opatreniu od 16.10.2017

 

U- 61 DK berie na vedomie vyjadrenia delegovaných osôb (Šmátrala, Kuric) k zraneniu hráča zo stretnutia 6.kola MO dospelí Sládkovičovo – Čierna Voda, nepredložili Královič, Grédi – delegované osoby DK odstupuje na KR za nedostatočný popis pri udelení ČK

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 18.10.2017

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články