Úradná správa č.20

  • KR a D oznamuje všetkým R a DS, že zimný seminár sa uskutoční 24.02.2019 (nedeľa) v reštaurácii Trend v Galante. Prezentácia účastníkov je o 8:15, záver seminára je o 13:30. V priebehu seminára rozhodcovia a delegáti absolvujú odborné prednášky a písomný test z PF a RS. Účastnícky poplatok je 5 eur. Presný program obdržia R a DS mailovou formou. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov je povinná.
  • Obsadenie halových turnajov ObFZ Galanta:
  • 09.02.2019 dorast – Oravec, A.Hodúr
  • 16.02.2019 st.žiaci – Flaska, Královič
  • 23.02.2019 ml.žiaci – Horník, Grédi
  • 02.03.2019 prípravka – Sárközi, Mécses

Share this Post!

Post by PhDr. Zsolt Fehér

0904 698 690

Súvisiace články