Uradna sprava DK c.5

Pozastavenie výkonu športu N (71/1, 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4):

Od 21.08.2023

U-19 Kevin Hlatký (1276587) ŠK Tešedíkovo, dospelí 1ss N (37/3)

U-20 Martin Dananai (1355578) FK Vlčany, dospelí 4ss N (46/1,2a)

U-21 Márk Tóth (1339079) TJ Progres Selice, dospelí 1ss N (37/3)

U-22 Mikuláš Szabó (1244636) FK Slavoj Sládkovičovo, dospelí 1ss N (37/3)

U-23 Serhii Mazur (1433220) ŠK Dolná Streda, dospelí 1ss N (37/3)

U-24 Tibor Damian Szőcs (1395758) ŠK Váhovce, žiaci 2ss N (45/1b,2)

Oznamy

U-25 ŠK Váhovce – zo stretnutia žiakov 1.kola FC Pata – ŠK Váhovce

DO: DK upozorňuje na vhodné správanie sa divákov počas stretnutia

U-26 OFC Košúty – zo stretnutia 3.kola MO dospelí OFC Košúty – FK Slavoj Sládkovičovo

DK žiada vyjadrenie a identifikáciu členov usporiadateľskej služby, ako aj členov domácej lavičky, ktorí sa správali HNS počas stretnutia – pod hrozbou ďalších disciplinárnychopatrení – do 29.08.2023 do 12:00

U-27 R.Královič (R), B.Korec (AR1), N.Papp (AR2)– DK žiada o identifikáciu členov usporiadateľskej služby, ako aj členov domácej lavičky, ktorí sa správali HNS počas stretnutia3.kola MO dospelí OFC Košúty – FK Slavoj Sládkovičovo (zároveň žiada o vyjadrenie AR1 prečo nezakročil počas stretnutia smerom k domácej lavičke) – do 29.08.2023 do 12:00

Námietky

U-28 ŠK Veľké Úľany – zo stretnutia 3.kola MO dospelí ŠK Veľké Úľany – FK Veľká Mača

DO: stretnutie DK odstupuje na doriešenie ŠTK

Disciplinárne opatrenia

U-31 FK Veľká Mača – zo stretnutia 3.kola MO dospelí ŠK Veľké Úľany – FK Veľká Mača

DO: neoprávnený štart hráča podľa SP SFZ časť 5, čl.52/n – VM Ivan Harsányi (1160360) a K Marco Rózsa (1284113) zákaz výkonu funkcie na 1 mesiac N (od 21.08.2023 do 20.09.2023), stretnutie DK odstupuje na doriešenie ŠTK

U-32 Malá Mača – neplatič zbernej faktúry

DO: pokuta 50 € za každý týždeň omeškania (U-15)

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

Od 23.08.2023 do 22.11.2023

U-29 David Hermanský /1341852 OŠK Vinohrady n/V 1ss P (U-9)

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl.41/1,2,3,4) 

Od 25.08.2023 do 24.11.2023

U-30 Tibor Damian Szőcs (1395758) ŠK Váhovce, žiaci 1ss N (U-24)

DK oznamuje klubom, že všetky podania na DK ObFZGalanta je nutné podať cez ISSF systém (ObFZ Galanta / Podanie na komisie / Disciplinárna komisia), v inom prípade nebude požiadavka prerokovaná. Podanie treba podať vždy do 12:00 v deň sedenia komisie.

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční 30.08.2023

Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ Galanta uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ Galanta v lehote do 7 kalendárnych 

dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/2).

Share this Post!

Post by Slavomír Matejčík

0910 954 323

Súvisiace články