Vážení funkcionári.

Vážení funkcionári, Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu hlasovaním per rollam schválil návrh na zmenu článku 19 odseku 2 bodu b) Registračného a Prestupového poriadku SFZ. Nový text znie: "od 1. 7. do 30. 9. kalendárneho roka (letné registračné obdobie [...]

Dôležité upozornenie

MaK upozorňuje všetky kluby že podľa RAPP prestup s obmedzením sa podáva od 01.08.2017 do 30.09.2017 (2) Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach a) od 01.07. do 31.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia), b) od 01.08. do [...]

Showing 157 to 162 of 196 results