Uznesenie zo zasadnutia VV č. 3

            Uznesenie č. 3. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 12.3.2018

 

 1. VV berie na vedomie : 
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Informácie z Mimoriadnej konferencie ZsFZ
 4. Čerpanie rozpočtu ObFZ Galanta do 12.3.2018
 5. Program TMK na rok 2018
 1. VV schvaľuje:
 1. Termín Mimoriadnej konferencie ObFZ Galanta na 23.4.2014 o 16,15 hod. v aule MsÚ Galanta
 2. Program Mimoriadnej konferencie ObFZ Galanta na 23.4.2014 o 16,15 hod. v aule MsÚ Galanta
 3. Pre trénerov mládeže ObFZ Galanta refundáciu poplatku na trénerské preškolenie a školenie licencie C.
 4. Zaradenie na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Galanta Ľudovíta Szüllőa

 

 

V Galante  12.3.2018

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články