Uznesenie VV č.9

            Uznesenie č. 9. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 12.11.2018

 

  1. VV berie na vedomie : 
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené okrem nariadenia pre KR a D
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Čerpanie rozpočtu ObFZ Galanta do 12.11.2018
  4. Informácie o prípravách na kvalifikačný turnaj výberov U14 o pohár predsedu ZsFZ
  5. Berie na vedomie pripomienky p. Pisára zo stretnutia 15.kola
  1. VV ukladá:

 

  1. Predsedom odborných komisií odovzdať správu o činnosti v jesennej časti s.r. 2018/2019 v elektronickej forme, a osobne predniesť na decembrovom zasadnutí VV ObFZ GA.

Zodpovední: predsedovia OK                                                   Termín: 23.11.2018

 

V Galante  12.11.2018

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články