Uznesenie VV č.7

            Uznesenie č. 7. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 27.8.2018

 

 1. VV berie na vedomie :

 

 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Čerpanie rozpočtu ObFZ Galanta do 27.8.2018
 4. Informáciu predsedu o odvolaní ŠK Šintava na OK SFZ – OK SFZ odvolanie zamietlo v plnom rozsahu

 

 

 1. VV schvaľuje:

 

 

 1. Schvaľuje Viktora Grédiho za člena DK ObFZ Galanta
 2. Preplatenie členských príspevkov SFZ pre členov VV a členov odborných komisií ObFZ Galanta
 3. Na nominačnú listinu R ObFZ Galanta Norberta Horvátha, Viktora Panyika, Elvisa Sárköziho a Gábora Kubovicsa

 

 1. VV Ukladá:
 2. KR vyjadriť sa k sťažnosti R p. Júliusa Sasa zo stretnutia MO dospelí Č. Brod – Mostová

Zodp.: KR                                                                               Termín: neodkladne

 1. KR vyzvať všetkých R ObFZ Galanta na dôsledné dodržiavanie a kontrolu osôb podľa zápisu o stretnutí na lavičke náhradníkov.

Zodp.: KR                                                                               Termín: neodkladne

 1. ŠTK oznámiť klubom povinnosť odovzdať videonahrávku po stretnutí DS alebo R v prípade požiadania pre potreby komisií ObFZ Galanta

Zodp.: ŠTK                                                                             Termín: neodkladne

 

V Galante  27.8.2018

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články