Uznesenie VV č. 5 zo dňa 23.05.2022

            Uznesenie č. 4. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 25.4.2022

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu 23.5.2022
  4. Pozvánku na turnaj „ Buzánszky Jenő nemzetközi utánpótlás torna“ dňa 17.-19.6.2022
  5. Zlúčenie klubu Veľkého Grobu s Čatajom
  • VV schvaľuje:
  1. Nákup notebooku pre predsedu
  2. Termínovú listinu na s.r. 2022/2023 na začiatok od 6.-7.8.2022
  3. Prihlášky na s.r. 2022/2023 na 23.6.2022

V Galante 23.5.2022

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články