Uznesenie VV č. 4

            Uznesenie č. 5. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 28.5.2018

 

 1. VV berie na vedomie : 
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Čerpanie rozpočtu ObFZ Galanta do 28.5.2018
 4. Žiadosť klubu ŠK Veľký Grob, rozhodnutie prijme na júnovom zasadnutí VV.
 5. Informácie o priebehu a výsledku družobného stretnutia dňa 24.5.2018 s Komárom Esztergom Megye.
 6. Nákup vlajok Fair-Play pre kluby MO dospelí, ktoré budú odovzdané na aktíve klubov.
 7. Pripomienky k rozpisu súťaže p. Jerigu člena VV

 

 1. VV schvaľuje:

 

 1. Schvaľuje postup rozhodcu Viktora Grédiho do súťaží ZsFZ
 2. Zastavuje delegovanie R Gábora Leloviča v súťažiach ObFZ do konca s.r. 2017/2018, a zároveň ho predvoláva na júnové zasadnutie VV ObFZ GA
 3. Udelenie pamätnej plakety pre ŠKF Sereď k historickému víťazstvu v súťaži 2.Ligy SFZ a postupu do Fortuna ligy.

 

 1. VV Ukladá:
 2. Pozvať rozhodcu Gábora Leloviča na júnové zasadnutie VV

Zodpovedný: Sekretárka                                                           Termín: neodkladne

 

V Galante  28.5.2018

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články