Uznesenie VV č.3

            Uznesenie č. 3. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 21.3.2022

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu21.3.2022
  • VV schvaľuje:
  1. Členov komisií: TMK : Tomáš Kavoň, Tomáš Holub, KMaŠF: Ákos Varga, Róbert Pavlovič
  2. Návrh na doplnenie nominačnej listiny  R ObFZ Galanta na s.r. 2021/2022 Ľudovít Šípoš, Pavel Borš, Viktor Škodák.
  • VV ukladá:
  1. Úradné správy ŠTK, DK a KR a DZ musia byť uverejnené do piatka do 12:00 hod.na webe. Komisie sú kolektívne orgány a všetky uznesenia uverejnené v úradných správach musia byť kolektívne odsúhlasené.

Zodp. Predsedovia komisií                                                 Termín: ihneď

V Galante 21.3.2022

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články