Uznesenie VV č.24 zo dňa 23.07.2020

            Uznesenie č. 24. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 23.7.2020

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu 23.7.2020
  4. Oznam DK ObFZ GA o zrušení trestov do 4. s.s alebo 4 týždňov udelené pred zrušením s.r. 2019/2020.
  • VV schvaľuje:
  1. Rozpis súťaže ObFZ GA na s.r. 2020/2021
  2. Nominačnú listinu R a DS ObFZ GA na s.r. 2020/2021

V Galante  23.7.2020

Mgr. Ervin Kiss

                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články