Uznesenie VV č.23 zo dňa 06.07.2020

            Uznesenie č. 23. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 6.7.2020

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu 6.7.2020
  4. Doplnenie 5.L juh dospelí ZsFZ družstvom Mostovej
  • VV schvaľuje:
  1. Termín aktívu klubov na 25.7.2020 na MsU Galanta
  2. Začiatok s.r. 2020/2021 na 8.-9.8.2020 6. liga,( v prípade počtu účastníkov 15 – 16) a 7. liga 22.-23.8.2020 + v prípade počtu účastníkov 14 a menej v 6.Lige.
  3. Účasť U9 ŠK Veľký Grob v súťaži BFZ
  4. Zakúpenie parkovacích permanentiek pri budove MsU GA pre predsedu ObFZ a predsedu ŠTK

V Galante  6.7.2020

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články