Uznesenie VV č.19 zo dňa 02.12.2019

            Uznesenie č. 19. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 2.12.2019

 

  1. VV berie na vedomie : 
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Správy predsedov odborných komisií ( KR, DK, ŠTK, OvK, MaK, RK, TMK, KM a ŠF)
  4. Výsledky kvalifikačných turnajov o Pohár predsedu ZsFZ prípraviek U11 ml. žiakov U13 a žiakov U15. Obom ( U11 + U13 )výberom členovia VV gratulujú k postupu do finále.
  1. VV schvaľuje:
  1. Úpravu rozpočtu ObFZ Galanta na rok 2019
  2. Koncoročnú odmenu pre sekretárku p. Barcziovú
  3. Nákup športového materiálu od Gaudio, s.r.o. v hodnote 5000.- € podľa dohody
  4. Rozpočet ObFZ Galanta na rok 2020

 

 

 

V Galante  2.12.2019

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

 

Share this Post!

Súvisiace články