Uznesenie VV č.18

            Uznesenie č. 18. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 4.11.2019

 

  • VV berie na vedomie : 
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Čerpanie rozpočtu do 4.11.2019
  4. Pohovor s predsedom ŠK Šoporňa p. Rosypalom
  5. Prerozdelenie dotácií SFZ na obnovu infraštruktúry štadiónov v sume 45 000 €.
  6. Prípravy na finále HT prípraviek na Pohár predsedu ZsFZ dňa 8.12.2019 v ŠH v Galante
  7. Pripomienku p. Molnára k neodohratému MS 10. kolo 7.Ligy Kráľov Brod – Šintava

 

  • VV schvaľuje:
  1. Návrh na udelenie zlatého odznaku SFZ p. Jerigovi k jeho 70. nar.

 

 

V Galante  4.11.2019

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

 

Share this Post!

Súvisiace články