Uznesenie VV č.17

Uznesenie č. 17. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 7.10.2019

 

 • VV berie na vedomie : 
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Čerpanie rozpočtu do 7.10.2019
 4. Aktuálny stav súťaží ObFZ Galanta
 5. Dočasné pozastavenie činnosti DS p. Kurica Š.
 6. Prípravy na finále HT prípraviek na Pohár predsedu ZsFZ dňa 8.12.2019 v ŠH v Galante

 

 • VV schvaľuje:
 1. Za člena TMK ObFZ Galanta p. Tomáša Onofreja
 2. Rozdelenie finančných prostriedkov pre kluby MO GA vo výške 3000.-€ na mládež ( 14 klubov ) vo výške 214 .- €, zaslanie oznámiť klubom emailom.
 • VV ukladá:
  1. Predvolať na najbližšie zasadnutie VV predsedu ŠK Šoporňa pána Stanislava Rosypala

Zodpovedná: sekretárka            Termín: najbližšie zasadnutie VV

 

 

 

V Galante  7.10.2019

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články