Uznesenie VV č.13 zo dňa 15.04.2019

           VV berie na vedomie : 

  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Informáciu o schválení termínov a organizátorov halových turnajov výberov mládeže ObFZ o Pohár predsedu ZsFZ
  4. Pripomienky p. Molnára k stretnutiu MO dospelí 21.kolo Mostová – Jelka
  5. Informáciu ŠTK, že ŠK Šintava – odhlásil mládežnícke družstvo dorastu z MO dorast.

Zároveň upozorňuje na dôsledok rozhodnutia ŠK Šintava na RS ObFZ Galanta čl.VI. bod 1/a.

 

  • VV schvaľuje:
  • Schvaľuje zmenu miesta priateľského stretnutia výberov dospelých ObFZ Galanta – KE Megye na štadióne v Galante – 1.5.2019 UHČ stretnutia je o 15,00. V prípade nepriaznivého počasia stretnutie sa odohrá na UT. Prípravný zraz nominovaných hráčov na 29.4.2019 o 18,00 hod. na UT v Galante

 

  • VV ukladá:
  1. Predložiť na zverejnenie nomináciu hráčov výberu dospelých ObFZ Galanta

Zodpovední: Ján Papanek – Tréner                                                       Termín: 17.4.2019

2.  Vyžiadať videonahrávku zo stretnutia MO dospelí 21.kolo Mostová – Jelka, a doručiť predsedovi komisie rozhodcov na odbornú              analýzu.

Zodpovední: sekretárka                                                Termín: 17.4.2019

 

 

V Galante  15.4.2019

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články