Uznesenie VV č. 12

            Uznesenie č. 12. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 4.3.2019

 

 1. VV berie na vedomie : 
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Informácie z halových turnajov mládeže 2019
 4. Čerpanie rozpočtu ObFZ Galanta do 4.3.2019
 5. Vzdanie sa rozhodcovskej činnosti Pavla  Jeremiasa
 6. Informácie o odbere športových pomôcok pre mládežnícke mužstvá
 1. VV schvaľuje:
 1. Termín Stretnutia výberu ObFZ dospelých s Komárom – Esztergom Megye v Sládkovičove 1.5.2019 o 15,00 hod.
 2. Účasť víťaza MO v Prezidentskom pohári, prezentované na Konferencií SFZ.
 3. Organizáciu finálového halového turnaja výberov ObFZ prípravka o Pohár predsedu ZsFZ
 4. V súťažnom ročníku 2019/2020 počet mužstiev na 14 v MO dospelí v prípade ak sa nezvýši celkový počet prihlásených mužstiev dospelých v oboch súťažiach ObFZ Galanta

 

 

V Galante :  4.3.2019

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články