Uznesenie VV č. 10

    

            Uznesenie č. 10. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 3.12.2018

            VV berie na vedomie :

        Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené

  1. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  2. Čerpanie rozpočtu do 12. 2018
  3. Správy predsedov odborných komisií ( KR, DK, ŠTK, OvK, MaK, RK, TMK, KM a ŠF)
  4. Výsledky kvalifikačných turnajov o Pohár predsedu ZsFZ prípraviek U11 v Komárne a žiakov U14 v ŠH Galanta. Obom výberom členovia VV gratulujú k postupu do finále.

          VV schvaľuje:

 Úpravu rozpočtu ObFZ Galanta na rok 2018

  1. Zvýšenie cestovného pre trénerov mládežníckych výberov ObFZ Galanta
  2. Zvýšenie dotácie na cestovné náklady trénerov mládežníckych mužstiev klubov ObFZ Galanta na 7500.-€. Dotácie budú rozdelené rovnako 170.- € pre všetkých trénerov 44 mládežníckych mužstiev hrajúcich v súťažiach ObFZ Galanta. Dotácie budú bezhotovostným stykom prevedené na účty klubov do 15.12.2018. Zároveň kluby musia spätne potvrdiť emailom ich odovzdanie trénerom na tlačive nachádzajúce sa na webe ObFZ Galanta.
  3. Rozpočet ObFZ Galanta na rok 2019

 

 

 

V Galante  27.11.2017

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články