Uznesenie VV č.8

      

            Uznesenie č. 8. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 01.10.2018

 

  1. VV berie na vedomie :

       a. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené okrem nariadenia pre KR a D                                        b.  Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,                                                                                  c. Čerpanie rozpočtu ObFZ Galanta do 1.10.2018                                                                                                                                                    d. Informácie o konaní licenčného školenia DS pre ObFZ                                                                                                                                  e. Berie na vedomie pripomienky p. Jerigu

  1. VV schvaľuje:                                                                                                                                                                                                       a. Spoplatnenie úkonov pri matričnej činnosti – vytváraní alebo úpravách kont hráčov na 5.-€ počas pracovnej doby, a 10.-€ mimo pracovnej doby. Bude sa vydávať príjmový pokladničný doklad dvojmo s podpisom žiadateľa a s uvedením čísla OP.

 

V Galante  1.10.2018

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

 

 

Share this Post!

Súvisiace články