Uznesenie č. 30 zo zasadnutia VV

            Uznesenie č. 30. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 22.7.2021

 1. VV  berie na vedomie :
 1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
 2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
 3. Stav hospodárenia ObFZ GA ku dňu22.7.2021
 4. Prípravu na aktív klubov na k s.r. 2021/2022
 5. Opätovnú kandidatúru p. Ervína Kissa na predsedu ObFZ Galanta na volebné obdobie 2022 – 2025
 • VV schvaľuje:
 1. Schvaľuje RS ObFZ Galanta na s.r. 2021/2022
 2. Návrh nominačnej listiny  R ObFZ Galanta na s.r. 2021/2022
 3. Návrh ŠK Šoporňa na zaradenie do V.Ligy stred v s.r. 2021/2022
 4. Návrh DK o zrušenie disciplinárnych opatrení zo s.r. 2020/2021
 5. Žiadosť Veľkého Grobu o zaradení U9 do BFZ súťaží

V Galante 22.7.2021

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články