Uznesenie č. 26

     Oblastný futbalový zväz Galanta

             Mierové Námestie 940 / 1

                              924 01 Galanta                                                      

             Telefón – 0905 734 510

            Uznesenie č. 26. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 14.12.2020

  1. VV  berie na vedomie :
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy neboli
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  3. Stav nedokončených súťaží ObFZ Galanta tým, že neodohrané kolá budú hrať od 7.3.2021
  • VV schvaľuje:
  1. Úpravu rozpočtu ObFZ Galanta na rok 2020
  2. Rozpočet ObFZ Galanta na rok 2021
  3. Koncoročnú odmenu pre sekretárku ObFZ GA p. Barcziovej

V Galante  14.12.2020

Mgr. Ervín Kiss

                                                                                           predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články