Uznesenie č. 14 zo dňa 20.05.2019

Uznesenie č. 14. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 20.5.2019

 

  • VV berie na vedomie : 
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV
  3. Informáciu o príprave priateľského stretnutia U15 a U16 v Maďarsku v KEM
  4. Pripomienky p. Molnára o nečinnosti KR a D ObFZ Galanta
  5. Návrh zmenu stanov ObFZ Galanta na pripomienkovanie členmi ObFZ Galanta

 

  • VV schvaľuje:
  1. Termín aktívu ŠTK a Konferencie ObFZ Galanta na 6.júla 2019 o 9,00 hod na MsÚ v Galanta
  2. Termín odovzdania prihlášok do súťaží ObFZ Galanta v s.r. 2019/2020 do 28. júna 2019

 

 

 

V Galante  20.5.2019

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

 

Share this Post!

Súvisiace články