Uznesenie č. 1 zo zasadnutia VV

Uznesenie č. 1. zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Galanta zo dňa 8.1.2018

 

  1. VV berie na vedomie : 
  1. Kontrolu uznesení z predošlého zasadnutia VV ObFZ – úlohy splnené
  2. Závery a diskusne príspevky Volebnej konferencie ObFZ Galanta
  3. Informácie predsedu o futbalovom dianí od predchádzajúceho zasadnutia VV,
  4. Správu revíznej komisie ku dňu 31.12.2017
  1. VV schvaľuje:

 Čerpanie rozpočtu ObFZ Galanta na rok 2017

  1. rozpočet ObFZ Galanta na rok 2018
  2. Halové turnaje mládeže: 10.2.2018 – Dorast, 17.2.2018 – Žiaci, 24.2.2018 – mladší žiaci a 3.3.2018 – prípravka

Organizačné a materiálne zabezpečenie  v hodnote 2600.€

  1. Návrh na predsedu ZsFZ p. Gádošiho, a za delegátov na konferenciu SFZ p. E. Kissa a Zs. Fehéra

VV vyzýva:

Členov ObFZ Galanta na podanie návrhov na predsedov a členov komisií schvaľované VV ObFZ Galanta na nové volebné obdobie.

 

 

V Galante  8.1.2018

Mgr. Ervín Kiss

predseda ObFZ Galanta

Share this Post!

Súvisiace články