Úradná správa TMK zo dňa 28.03.2018

Úradná správa TMK zo dňa 28.03.2018

 

TMK v spolupráci s KMaŠF po zaslaní dotazníkov na jednotlivé kluby,  za účelom získania informácií o stave a zabezpečení mládežníckeho futbalu v kluboch podliehajúcich riadeniu ObFZ Galanta, ako aj klubom, ktorých mládežnícke družstvá hrajú vo vyšších súťažiach. Vyplnený dotazník s odpoveďami na naše body zasielajte poštou, alebo na e-mail : ing.pavelkrnac@gmail.com, obfzga@netcomga.sk do 15.4.2018

Share this Post!

Súvisiace články