Úradná správa č. 31

Úradná správa č.: 31 zo dňa 23. marca 2017

Na základe zistenia, že jednotlivé oddiely ObFZ Galanta nemajú uvedených trénerov mužstiev  s príslušnou kvalifikáciou jednotlivých kategóriách, dôrazne žiadame, aby nahlásili trénerov na ObFZ Galanta na komisiu TMK (csabasemetka@gmail.com) alebo na obfzga@netcomga.sk

Tréneri musia mať platnú licenciu ak chcú byť zaregistrovaní, v prípade, že túto licenciu nevlastnia, oddiel je povinný zabezpečiťzískanie tejto licencie a to buď obnovením prešlej licencie alebo získaním novej.

V prípade dostatočného množstva prihlásených záujemcov (  20-25) získanie alebo predlženie licencie vie zabezpečiť ObFZ Galanta.

Bližšie informácie podá predseda TMK buď emailom alebo telefonicky. (csabasemetka@gmail.com, 0904 161 661).

Pre oddiely z toho vyplýva, že nahlásenie náležitostí je potrebné uskutočniť do konca apríla 2017, v opačnom prípade sa od nového súťažného ročníka 2017/2018 v systéme ISSF bez uvedenia trénera nebude možné uviesť ani asistenta. Čo v tom prípade znamená, že nomináciu hráčov na stretnutie nebude možné uzavrieť.

Za dôsledky, ktoré vzniknú z nedodržania pokynov si ponesie každý oddiel sám.

Share this Post!

Súvisiace články