Úradná správa ŠTK č 8

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č.8. 9.9.202

– dôrazne upozorňuje na povinnosť FO, na obnovenie konta v ISSF pre funkcionárov uvedených v Zápise o stretnutí, technického personálu a ich označení visačkami na lavičke náhradníkov.

– dôrazne upozorňuje FO ktoré majú v súťaži družstvo U 13 a U 11 na povinnosť domáceho družstva:

1.nominácia na stretnutie musí byť schválená pred stretnutím ( domáci aj hostia )

2. do 2 hodín po stretnutí musí byť priebežne uložený zápis o stretnutí ( uviesť strelcov gólov oboch družstiev, vyplniť všetky povinné položky) .

3. Konfrontácia je povinná a musí byť výsledok zaznamenaný v zápise o stretnutí.

– dôrazne upozorňuje FO ktoré majú prihlásené družstvo do súťaže kategórie žiaci U 15 dohoda o zmene termínu stretnutia na pracovný deň musí byť riadne odôvodnená. V opačnom prípade nebude zmena schválená

– dôrazne upozorňuje FK Veča na dodržanie počtu členov US na stretnutí, v opačnom prípade bude odstúpený na doriešenie na DK

– nariaďuje odohrať stretnutie  Dolné Saliby – Váhovce 4.kolo žiaci U 15 dňa 20.9. ( pondelok) o 16:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Jelka – Šoporňa 4.kolo žiaci U 15 dňa 18.9. ( sobota ) o 10:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Váhovce – Sládkovičovo 2.kolo žiaci U 13 dňa 9.9. ( štvrtok ) o 18:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Kráľov Brod – Žihárec 9.kolo VII. Liga dospelí GA – ŠA dňa 18.9. ( sobota ) o 15:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Veľké Úľany – Malá Mača 4.kolo žiaci U 15 dňa 18.9. ( sobota ) o 10:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Sládkovičovo – Žihárec 4.kolo prípravka U 11 dňa 22.9. ( streda ) o 16:30

– nariaďuje odohrať stretnutie  Šoporňa – Abrahám 6.kolo prípravka U 11 dňa 22.9. ( streda ) o 16:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Šoporňa  – Trstice 3.kolo žiaci U 15 dňa 12.9. ( nedeľa ) o 11:00

– nariaďuje odohrať stretnutie Veľké Úľany  – Abrahám Hoste 3.kolo žiaci U 15 dňa 16.9. ( štvrtok ) o 16:30

– nariaďuje odohrať stretnutie Veľká Mača  – Horné Saliby 4.kolo prípravka U 11 dňa 13.9. ( pondelok ) o 17:00

– nariaďuje odohrať stretnutie  Kráľov Brod – Vinohrady nad Váhom 11.kolo VII. Liga dospelí GA – ŠA dňa 18.9. ( sobota ) o 14:30

– berie na vedomie oznámenie TJ Čierny Brod o odhlásení družstiev U 11, U 13 zo súťaže v ročníku 2021 / 2022.

– upozorňuje všetky kluby ktoré majú v súťaži prihlásené družstvo U 11 na možnosť si dohodnúť priateľské stretnutie ktorý majú v losovaní voľný žreb s klubom ktorý má voľno z dôvodu odhlásenia družstva Čierny Brod

– kontumuje stretnutie 5.kol FC Kráľová nad Váhom – Progres Selice VII. Liga dospelí GA – ŠA podľa SP čl. 82 / b, 11 / 2  zároveň priznáva 3 body a skóre 0 : 3 v prospech Progres Selice

– kontumuje stretnutie 6.kol  Progres Selice – TJ Družstevník Jánovce VII. Liga dospelí GA – ŠA podľa SP čl. 82 / b, 11 / 2  zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech Progres Selice

– odstupuje na DK TJ Družstevník Jánovce s návrhom pokuty podľa RS čl. IX 1/d 100 € pre ObFZ a 200 € pre FO Progres Selice za účelne vynaložené prostriedky ( nenastúpenie na stretnutie 6. kolo VII. Liga dospelí GA – ŠA  Progres Selice – TJ Družstevník Jánovce.  

 – odstupuje na DK TJ Čierny Brod  s návrhom pokuty podľa RS čl. IV 1/f  (U 13  300 € a U 11  200 € ) pre ObFZ

– odstupuje na DK OFK Abrahám Hoste s návrhom pokuty 5 € za nedôsledné vytvorenie zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11 3. kolo

– odstupuje na DK FC Jelka s návrhom pokuty 5 € za nedôsledné vytvorenie zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11 3. kolo

– odstupuje na DK s návrhom pokuty 10 € za neskoré vytvorenie  zápisu o stretnutí  v kategórii prípravka U 11 Trstice  3. kolo

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy.     

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články