Uradná správa ŠTK č. 41.

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č. 41  13. 06. 2024  

prihlášky na SR 2024/2025 do súťaží ObFZ Galanta je stanovený termín 25.06.2024 do 23:59 hod. ( cez ISSF systém ). Štartovné sa hradí zbernou faktúrou.

– termínová listina na SR 2024/2025 je schválená VV ObFZ Galanta, začiatok SR je stanovený na 03.- 04.08.2024

– aktív ŠTK sa bude konať 13.07. 2024 o 09:00 ( sobota ) v zasadačke MsÚ Galanta, účasť je povinná podľa RS čl. IV bod 16  

– dôrazne upozorňuje všetky FO že SR 2024/2025 ostaršenie hráča musí byť zaevidované v ISSF systéme, v opačnom prípade bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP čl. 51 písmeno k. Ostaršenie platí 1 kalendárny rok

– dôrazne upozorňuje kluby že v mesiaci JÚL 2024 prebehne pasportizácia o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. Upresnenie časov jednotlivých kontrol u FO bude uverejnený v US ŠTK.  

– nariaďuje odohrať stretnutie 34. kolo VII liga dospelí FK Veľká Mača – TJ Čierna Voda dňa 15.06. 2024 o 17:00 ( sobota )

Vekové kategórie na SR 2024 / 2025.

V kategória dorast U 19 : štartujú hráči:  narodení 1.1.2006 a mladší

    V kategória žiaci U 15 štartujú hráči:  narodení 1.1.2010 a mladší

    Mladší žiaci U13 – narodení 1.1.2012 a mladší

     V kategória prípravky U 11 štartujú hráči: narodení 1.1.2014 a mladší

     U  9 – narodení 1.1.2016 a mladší

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články