Úradná správa ŠTK č. 40

Úradná správa ObFZ Galanta – ŠTK č. 40  06. 06. 2024  

prihlášky na SR 2024/2025 do súťaží ObFZ Galanta je stanovený termín 25.06.2024 do 23:59 hod.

– termínová listina na SR 2024/2025 je schválená VV ObFZ Galanta, začiatok SR je stanovený na 03.- 04.08.2024

– aktív ŠTK sa bude konať 13.07. 2024 o 09:00 ( sobota ) v zasadačke MsÚ Galanta, účasť je povinná podľa RS čl. IV bod 16  

– dôrazne upozorňuje všetky FO že SR 2024/2025 ostaršenie hráča musí byť zaevidované v ISSF systéme, v opačnom prípade bude jeho štart považovaný za neoprávnený v zmysle SP čl. 51 písmeno k. Ostaršenie platí 1 kalendárny rok

– dôrazne upozorňuje kluby že v mesiaci JÚL 2024 prebehne pasportizácia o spôsobilosti hracej plochy a technického vybavenia štadióna. Upresnenie časov jednotlivých kontrol u FO bude uverejnený v US ŠTK.  

– nariaďuje odohrať stretnutie 25. kolo U 11 OŠK Vinohrady nad Váhom  –  ŠK Tešedíkovo dňa 14.06. 2024 o 18:00 ( piatok ).

– nariaďuje odohrať stretnutie 34. kolo VII liga dospelí TJ Družstevník Pusté Sady  –  OFK Mostová dňa 15.06. 2024 o 17:00 ( sobota – pokiaľ by nastala situácia že by sa muselo hrať v jeden deň a čas ( že by nebolo rozhodnuté o víťazovi súťaže )  v tom prípade ŠTK určí jednotný deň podľa RS čl. II bod 1/n .

– nariaďuje odohrať stretnutie 31. kolo VII liga dospelí FK Slavoj Sládkovičovo  –  FK Veľká Mača dňa 12.06. 2024 o 17:30 ( streda )

– nariaďuje odohrať stretnutie 34. kolo VII liga dospelí ŠK Tešedíkovo  –  TJ Progres Selice dňa 15.06. 2024 o 17:00 ( sobota )

– berie na vedomie oznámenie FK Vlčany o nevycestovaní na stretnutie VII. liga dospelí 32.kolo OFC Košúty – FK Vlčany

– kontumuje stretnutie 32.kolo VII liga dospelí OFC Košúty – FK Vlčany podľa SP čl. 82 odsek 1 bod b, SP čl. 10 bod 2. zároveň priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech OFC Košúty

– odstupuje na DK na doriešenie VII liga dospelí FK Vlčany ( 32. kolo nevycestovanie na stretnutie, podľa  RS čl. IX 1/b )

Proti rozhodnutiam uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 dní od uverejnenia Úradnej správy

Share this Post!

Post by Milan Horňáček

0915 633 788

Súvisiace články